Share

Försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkor”)

Version 2011-1; offentliggjorda och giltiga per Oktober 26, 2011.

Dessa Försäljningsvillkor är tillämpliga på Suunto Webbutik (“Online Shop”) på adressen www.suunto.com/se och www.suunto.se och på beställningar och försäljning av Produkter tillhandahållna av Online Shop (“Produkt”).

Online Shop ägs och administreras av Amer Sports Europe Services Gmbh, registernr HRB 142722, ett systerbolag till Suunto Oy (“Suunto ”,”vi” eller “oss” beroende på kontexten). Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgium är säljare av Produkterna.

Med avseende på köp i Online Shop kommunicerar vi elektroniskt antingen per e-post eller genom att offentliggöra elektroniskt. Du går med på att alla avtal, meddelanden och offentliggöranden och annan kommunikation som tillhandahålles elektroniskt uppfyller eventuella juridiska krav på att dylik kommunikation skall ske skriftligen.

Dessa Försäljningsvillkor påverkar inte (och skall inte heller tolkas på så vis) dina LAGLIGA RÄTTIGHETER, som inte kan sägas upp eller begränsas genom avtal.

1. Om dessa Försäljningsvillkor

Dessa Försäljningsvillkor tillämpas endast på köp från Online Shop. Andra Suunto websajter på internet kan ha andra villkor. Suunto kan ändra dessa Försäljningsvillkor från tid till annan och ändringar till Försäljningsvillkoren är tillämpliga på beställningar gjorda på eller efter giltighetsdagen som konstaterats av Suunto.

Information i Salomons reklam, broschyrer och annat skriftligt material, på Suuntos websajter eller som ges till dig är endast för information och är inte ett erbjudande av Suunto att tillhandahålla Produkter.

GENOM ATT BESTÄLLA PRODUKTER GODKÄNNER DU OCH GÅR DU MED PÅ ATT BLI BUNDEN AV DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

2. Att beställa

2.1 Vi leverar Produkterna endast inom Sverige.

För att kunna köpa Produkter måste du

 • uppge namn, address, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan erforderlig information,
 • vara åtminstone 18 år,
 • tillhandahålla en leveransadress i Sverige (Suunto kan inte leverera till vissa addresser som t.ex. PB-addresser, utomlands arméadresser, hotel, hostel eller fängelser)
 • vara ägare eller förvaltare av ett bank eller kreditkort för att köpa Produkterna om betalning sker medelst bank eller kreditkort. Du kan göra en beställning genom att klicka på “Add to cart” knappen och fortsätta till kassasidan.

2.2 Beställningsprocess för anpassade produkter

Om du beställer anpassade produkter från SUUNTO kommer du att:

 • välja komponenterna för att skapa din egen design (valet av komponenter varierar beroende på den valda produkten, t.ex. boett, armband, infattning, glas, urtavla, knappar, fästen, okular, skärm och pulsbälte);
 • välja de sporter du utövar;
 • anpassa produkten med dina uppgifter (kön, ålder, längd, vikt, maxpuls) och ett valfritt lasertryck på klockans baksida (högst 30 tecken).

Lägg till dina anpassade produkter i varukorgen och genomför köpet som vanligt i kassan.
En tillverkningsavgift på 500 kr läggs till i kassan.

2.3 När du skapar ett Suunto konto kommer du också att skapa en personlig användaridentifikation (ditt användarid) och lösenord. Håll ditt lösenord skyddat hela tiden och uppge det inte åt någon annan eftersom du är personligt ansvarig för alla köp gjorda med användning av ditt användarid och ditt lösenord.

3. Beställning och avtal

Du accepterar att din beställning är ett erbjudande att köpa Produkterna listade i din beställning på dessa Försäljningsvillkor. Alla beställningar måste godkännas av Suunto. Vi kan välja att inte godkänna abnormala beställningar och beställningar som Suunto misstänker att inte är gjorda i god tro.

Efter att vi fått din beställning sänder vi dig ett bekräftelse e-postmeddelande (“Din Suunto Beställning”) med din beställningsnummer och uppgifter om de produkter du beställt. Acceptans av din beställning och avtal mellan dig och Suunto äger inte rum om och förrän du har fått Din Suunto Beställning bekräftelse e-postmeddelande.

Med avseende på skid bindningar uppstår avtal först om och då informationen som behövs för att montera och justera bindningarna bekräftats.

Du kan avbeställa din beställning när som helst genom att kontakta Suunto kundtjänst innan vi har sänt dig Din Suunto Beställning bekräftelse e-postmeddelande.

4. Pris, frakt, avgifter och skatter

Priset för en Produkt är det pris som var giltigt vid beställningen och sätts ut i order mottagnings och bekräftelse e-post. Suunto kan komma att ändra priser när som helst utan varsel. Prishöjningar är endast tillämpliga på beställningar gjorda efter dylika ändringar.

Priser för Produkterna inkluderar moms och andra tillämpliga skatter men innehåller inte kostnader för frakt.

Skilda avgifter för frakt och relaterad moms eller andra skatter visas på ditt Din Suunto Beställning e-postmeddelande.

En avgift på 50 kr läggs till på anpassade produkter (utöver produktens normala pris) enligt beskrivningen ovan. Avgiften kan variera under olika kampanjperioder

5. Tillgänglighet på produkter, leverans, omständigheter utanför rimlig kontroll

Suunto garanterar inte tillgängligheten av någon Produkt i Online Shop. Suunto förbehåller sig rätten att utan skyldighet eller varsel ändra, avsluta eller sluta tillhandahålla en Produkt.

Se "Våra åtaganden" för detaljer gällande olika leveranssätt.

Vi tillhandahåller information gällande det senaste förväntade leveransdatumet, som inte kommer att överstiga 30 dagar om inte du specifikt godkänner ett senare datum.

Om du beställer personliga produkter läggs tiden för dess tillverkning till frakttiden för det valda fraktsättet.
Den beräknade leveranstiden för anpassade produkter är 10 till 15 arbetsdagar

Ifall du skjuter upp leveransen eller senarelägger mottagandet av din leverans efter att vi har meddelat dig att vi har försökt leverera de beställda produkterna åt dig eller om du har uppgett en inkorrekt leveransadress vilket resulterar i en felaktig leverans kommer leverans paketet att returneras till oss. Om produkten förblir olevererad efter det första leveransförsöket för en period på 7 dagar och returneras till oss anser vi att du använt din rättighet att cancellera kontraktet och när vi erhåller det returnerade paketet kommer vi att återbörda er i enlighet med vår returnerings policy minus Suuntos rimliga tilläggskostnader.

Suunto skall inte hållas ansvarig för försening eller misslyckad prestation om förseningen eller misslyckandet har orsakats av förhållanden utom dess kontroll inklusive, men inte begränsat till krig, terror, strejker, nationella eller lokala nödfall, fel på transport faciliteter, energi eller utilitet begränsningar, jordbävningar eller andra naturkatastrofer.

6. Lämplighet, produkt Information

Var noggrann när du gör din beställning för att försäkra dig om att produkterna du beställer är lämpliga för den tänkta användningen. Använd Online Shop som din sista referens när du kollar lämpligheten. I fall av skillnad mellan Online Shop och andra Suunto (eller icke Suunto) websajter (eller annan informationskanal) ses tillämpligheten som visas i Online Shop som avgörande. Vi uppmuntrar dig att undersöka det erhållna paketet och produkterna inom 14 dagar efter att de leverats till dig och kontrollera deras skick och att innehållet av det levererade paketet är komplett.

7. Betalning

Betalning skall ske medelst bank eller kreditkort godkända av Suunto. Accepterade bank och kreditkort listas i Online Shop. Du måste uppge din kortinformation när du gör din beställning. Ditt betalningskort debiteras vid frakten av dina beställda produkter. Vi leverar inte produkterna du beställt innan innan utställaren av ditt kort har auktoriserat användningen av ditt kort som betalning för de beställda Produkterna. Eftersom ditt Beställnings bekräftelse e-post är bevis på ditt köp rekommenderar vi att du sparar och printar dokumentet för framtida bruk.

8. Äganderätt till Produkterna

Suunto förbehåller sig äganderätten till Produkterna tills full betalning för Produkterna har erhållits.

9. Återbörande och återbetalning, andra möjligheter

Om du har köpt Produkterna för ditt eget privata bruk som konsument och vill använda din rättighet att cancellera kontraktet och återbörda produkterna du köpt måste du informera kundtjänst per e-post eller per telefon inom 15 (femton) kalenderdagar efter mottagandet av och begära en retur av Produkterna med en retur blankett.

Efter att vi har mottagit och godkänt dina returnerade produkter bekräftar vi detta per e-post. Återbördande behandlas hos oss och bekräftas per e-post. Vi återbördar fraktkostnaden inom 30 dagar från återbördandet. Vi kan också erbjuda följande alternativa till din lagliga rätt till återbördande

 • i) du kan auktorisera oss att skicka en annan Produkt som ersätter den originala, eller
 • ii) du kan auktorisera oss att skicka en kreditnota.

Dessa rättigheter är valbara och upp till dig och ditt uttryckliga medgivande.

Om Produkterna du erhållit inte är i enlighet med de du beställt eller om din leverans är inkomplett eller har skadats i transporten ber vi dig kontakta vår kundtjänst per e-post eller per telefon för assistans.

10. Hur återbörda Produkter

En kod för återbördandet har inkluderats i ditt paket tillsammans med instruktioner för återbördandet.

Du måste återbörda produkternaI i deras original paket. Du måste inkludera alla tillbehör, användarmanualer och gratis gåvor som kom i samma paket.

Ifall en produkt har köpts som en del av flera produkter skall alla produkter återbördas. Behandla produkterna varsamt och returnera dem i det skick de levererades till dig. Vi uppmuntrar dig att använda, om möjligt, det originala paketet eller packa produkterna säkert och se till att både retur koden och din beställningsnummer är klart synliga på utsidan av paketet.

För att garantera snabb och säker returnering uppmuntrar vi dig att följa de givna instruktionerna för återbördandet och använda retur märket tillhandahållet av Suunto. Ersättning och återbetalning kan endast behandlas då vi erhållit alla produkter som skall returneras.

I fall av ersättning kommer den originala produkten att ersättas med en ny identisk product.

Om du återbördar produkter 1) som du inte har rätt att återbörda, 2) inte är i original skick, 3) som saknar eller är utan ordentlig förpackning, 4)som saknar produkter från den returnerade försändelsen, 5) utan att följa vår retur instruktioner eller 6) har annars inte använt rimlig försiktighet, reserverar vi rätten att antingen refusera din retur och inte återbörda kostnaden eller dra av kostnader för reparation eller liknande direkta kostnader som vi har haft under tillämplig lag från återbetalningar.

Vid acceptabel returnering av produkter inom 15 (femton) dagar efter dagen vi erhöll leveransen kommer vi attt återbörda det pris du har betalat för produkterna genom att kreditera ditt betalningskort.

Suunto behandlar endast återbördande och återbetalning av produkter köpta i denna Online Shop.

Om Suunto inte kan ersätta eller reparera den anpassade produkten har kunden rätt att välja en ny design för produkten (förutsatt att alla komponenter finns tillgängliga).

11. Garantier och lagliga rättigheter

En Suunto begränsad garanti med avseende på Produkterna inkluderas i användningsmanualen eller i Produktens förpackning elller annars tillhandahållen. För mer information se mera detaljer gällande den tillämpliga Suunto Garantiinformation.

Inga andra garantier eller andra villkor binder oss. Övriga garantier eller villkor gällande transaktionen som kan komma på basis av tillämplig lag i landet där du köpte den beställda produkten (inklusive men inte begränsat till implicita villkor för kvalitet, lämplighet för användning, rimlig försiktighet) är härmed exkluderade så långt som tillåts av tillämplig lag. Särskilt är vi inte ansvariga för att de beställda varorna är lämpliga för ditt ändamål.

För andra än Suunto produkter (även om de inkluderats i produkt paketet eller promotioner) skall alla garanti yrkanden göras i enlighet med producentens garantivillkor.

Om du anser dig ha rätt till reparation under Suuntos begränsade garanti eller på basis av dina lagenliga rättigheter var god och kontakta vår kundtjänst.

12. Personlig data

Suunto Integritets Policy och ytterligare villkor i dessa Försäljningsvillkor tillämpas på användningen av din personliga data. Köp av produkter i Online Shop kräver att du godkänner Suuntos ingeritets policy och behandlandet av personlig data såsom det beskrivs i Suuntos integritets policy.

13. Vårt ansvar

Dessa Försäljningsvillkor reglerar vårt totala ansvar och skyldigheter med avseende på försäljning av Produkter. Såvida tillåtet under tillämplig lag finns det inga övriga garantier eller villkor som binder oss än de som nämns i dessa försäljningsvillkor. Särskilt kommer vi inte att vara ansvariga för att Produkterna är tillämpliga för sitt ändamål.

Vi är inte ansvariga på basis av avtal, skadestånd eller annars för ekonomisk skada (inklusive, men inte begränsat till inkomstbortfall, förlorad vinst, förlorade kontrakt, business eller sparande) förlorad data, goodwill eller anseende eller för speciell eller indirekt skada eller skada av vilken typ som helst som uppstår. Ingenting I denna punkt 13 påverkar dina lagenliga rättigheter och ingenting i dessa Försäljningsvillkor skall exkludera eller begränsa dina rättigheter med avseende på följande:

 • a. avsiktligt agerande
 • b. avsiktlig förseelse eller grov vårdslöshet; eller
 • c. ansvar på basis av tvingande lag.

14. Generellt

Om något eller några villkor i dessa Försäljningsvillkor bedöms vara ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara skall detta villkor verkställas i den utsträckning som tillämplig lag godkänner och gilitgheten, lagligheten och verkställbarheten av de övriga villkoren skall inte påverkas på något sätt.

15. Kontaktinformation

Suunto kundtjänst hjälper dig med frågor gällande Online Shop. Du kan kontakta oss per e-post eller per telefon från måndag till fredag mellan klockan 9 och 17 förutom helgdagar.

16. Tillämplig lag

Sveriges lag skall tillämpas på dessa Försäljningsvillkor och skall tolkas i enlighet därmed.